Pracovní podmínky

Požadavky k platebním systémům pro interakci se systémem

Platby provádí společnost NKO „MOBI.Money“, s.r.o. (oferta) na základě licence č. 3523-K ze dne 6.  prosince 2013 v souladu s Federálním zákonem 161-FZ "O národním platebním systému".
Technologickým partnerem je "Unitpay", s.r.o.


Povinné požadavky


1. Webové stránky musí být umístěny na doméně, která nemá nižší než druhou úroveň, na placeném hostingu.

2. Všechny technické práce musí být dokončeny.

3. Aktuální informace musí být vyplněny ve VŠECH sekcích webu:

  • Nesmí být prázdné / nefunkční stránky / bloky stránek.
  • Nesmí být žádné zkušební nápisy jako: „Zahájili jsme provoz“, „Programní zabezpečení je naistalováno“ atd.

4. Musí být vyplněna část "kontakty" s aktuálními údaji partnera (mail, skype, formulář pro zpáteční spojení atd.).

5. Musí být pozorovatelná aktivita - zprávy, komunikace na fórech, nové publikace atd.

6. Musí být jasný popis produktu / služby, pro který je splatná platba.


Modernizace projektu


Pokud byl váš projekt zablokován, ale provedli jste změny v souladu s výše uvedenými pravidly, můžete požádat o modernizaci prostřednictvím mailu manager@unitpay.ru.

V záhlaví dopisu uveďte "Modernizace projektu #IdProjektu", v dopise napište seznam oprav, které byly provedeny.

Pozor!

Splnění všech požadavků nezaručuje aktivaci projektu, operátoři a platební systémy mohou jednostranně odmítnout registraci bez vysvětlení důvodů.
Moderování a remoderace projektu probíhá do 1 pracovního dne. V případě zpoždění koordinace s operátorem může být termín prodloužen až do 3 dnů.
Ujistěte se, že Váš projekt neporušuje platnou legislativu Ruské Federace. Nespolupracujeme s online-kasinami, porno stránkami, finančními pyramidami a ostatními nedůvěryhodnými zdroji.


YooMoney


Klientům společnosti Unitpay, s.r.o. je dostupná možnost vložit na svůj osobní účet finance pomocí systému YooMoney. Při provedení této platby okamžitě převedete finanční prostředky na účet a můžete je ihned používat k úhradě služeb.

Jak doplnit účet s pomocí Yandex.Peněženky?

Po otevření stránky výběru způsobu platby, vyberte záložku "Elektronická peněženka" a poté položku YooMoney. Potom v otevřeném formuláři platby zadejte požadovanou částku vkladu a stiskněte tlačítko zaplatit. Postupujte podle dalších pokynů platebního systému.

Jak vrátit chybně převedené prostředky?

K návratu chybně převedených prostředků vyplňte prosím níže uvedený formulář dopisu. Pošlete notářem ověřený originál dopisu poštou na naši adresu nebo jej osobně přivezte do kanceláře.

Pozor!

Není možné platit za služby prostřednictvím YooMoney osobou, která není vlastníkem elektronické peněženky!

Důsledky tohoto budou následující:

ymáhání finančních prostředků od osoby, která použila cizí peněženku, ve výši částky platby a pokuty ve výši 3000 rublů. Odvolání společnosti Unitpay, s.r.o k orgánům vnitra o skutečnosti porušení právních předpisů (podle článku 158UK, 159UK).
Návrat chybně převedených finančních prostředků se provádí pouze na celou částku platbu. Pokud nemůže být služba poskytnuta, vrácení platby probíhá automaticky.


PayPal


Zákazníci společnosti Unitpay, s.r.o mohou doplnit svůj osobní účet prostřednictvím systému PayPal. Poté, co jste provedli platbu uvedeným způsobem, okamžitě doplníte účet a můžete ihned použít finanční prostředky k úhradě služeb.

Jak mohu provést vklad na svůj účet s pomocí účtu PayPal?

Po otevření stránky výběru způsobu platby, vyberte záložku "Elektronická peněženka", dále PayPal. Potom v otevřeném formuláři platby zadejte požadovanou částku vkladu a stiskněte tlačítko zaplatit. Postupujte podle dalších pokynů platebního systému.

Jak vrátit chybně převedené prostředky?

K návratu chybně převedených prostředků vyplňte prosím níže uvedený formulář dopisu. Pošlete notářem ověřený originál dopisu poštou na naši adresu nebo jej osobně přivezte do kanceláře.

Pozor!

Není možné platit za služby prostřednictvím PayPal osobou, která není vlastníkem elektronické peněženky!

Důsledky tohoto budou následující:

Vymáhání finančních prostředků od osoby, která použila cizí peněženku, ve výši částky platby a pokuty ve výši 3000 rublů. Odvolání společnosti Unitpay, s.r.o k orgánům vnitra o skutečnosti porušení právních předpisů (podle článku 158UK, 159UK).
Návrat chybně převedených finančních prostředků se provádí pouze na celou částku platbu. Pokud nemůže být služba poskytnuta, vrácení platby probíhá automaticky.


Bankovní karty


Zákazníci společnosti Unitpay, s.r.o mohou doplnit svůj osobní účet prostřednictvím plastikových karet systémů Visa a MasterCard prostřednictvím internetu. Platba kartami se provádí prostřednictvím NKO "MOBI.Money", s.r.o. a plně vyhovuje bezpečnostnímu standardu PCI DSS.

Všechny zadané informace jsou důvěrné, chráněny v souladu s požadavky PCI DSS a jsou přenášeny pouze na zpracování, které splňuje požadavky certifikátu PCI-DSS.

Jak mohu provést vklad na účet s pomocí plastikové karty?

Tato služba je dostupná ve vašem osobním účtu v sekci "Doplnit zůstatek". Po otevření stránky výběru způsobu platby, vyberte jiný způsob platby a v rozevíracím seznamu vyberte "Bankovní kartou". Dále zadejte požadovanou částku vkladu a stiskněte tlačítko zaplatit. Postupujte podle dalších pokynů platebního systému.

Jak vrátit chybně převedené prostředky?

K návratu chybně převedených prostředků vyplňte prosím formulář dopisu k návratu. Pošlete notářem ověřený originál dopisu poštou na naši adresu nebo jej osobně přivezte do kanceláře.

Pozor!

Není možné platit za služby prostřednictvím bankovní karty osobou, která není jejím vlastníkem!

Důsledky tohoto budou následující:

Vymáhání finančních prostředků od osoby, která použila cizí kartu, ve výši částky platby a pokuty ve výši 3000 rublů. Odvolání společnosti Unitpay, s.r.o k orgánům vnitra o skutečnosti porušení právních předpisů (podle článku 158UK, 159UK).
Návrat chybně převedených finančních prostředků se provádí pouze na celou částku platbu. Pokud nemůže být služba poskytnuta, vrácení platby probíhá automaticky.


WebMoney Transfer


Zákazníci společnosti Unitpay, s.r.o mohou doplnit svůj osobní účet prostřednictvím systému WebMoney Transfer. Poté, co jste provedli platbu uvedeným způsobem, okamžitě doplníte účet a můžete ihned použít finanční prostředky k úhradě služeb.

Jak provést vklad svůj účet s pomocí systému WM-peněženky?

Po otevření stránky výběru způsobu platby, vyberte záložku "Elektronická peněženka", dále kteroukoliv dostupnou WM-peněženku. Potom v otevřeném formuláři platby zadejte požadovanou částku vkladu a stiskněte tlačítko zaplatit. Postupujte podle dalších pokynů platebního systému.

Požadavky ke stránkám partnera

Je nezbytné umístit na svých stránkách symbolické zobrazení, potvrzující, že vlastníte WM-certifikát (příklad) (pouze pro fyzické osoby), a také odkaz na stránky systému WebMoney v podobě tlačítka „Přijímáme WebMoney“ (příklad).

Na stránkách musí být zveřejněn popis postupu při platbě za zboží nebo služby s pomocí systému WebMoney Transfer. Tento popis musí být přístupný všem uživatelům bez povinné registrace na stránkách.

Stránky se nesmějí používat k distribuci a reklamě zboží nebo služeb ilegální, trestné povahy, neodpovídajících obecným etickým a právním normám. Seznam takového zboží a služeb je uveden v Příloze (odkaz).

Jak vrátit chybně převedené prostředky?

K návratu chybně převedených prostředků vyplňte, prosím, formulář dopisu k návratu. Pošlete ověřený notářem originál dopisu poštou na naši adresu nebo jej osobně přivezte do kanceláře.

Oznámení o zodpovědnosti

Nabízené zboží a služby nejsou poskytovány na objednávku osoby nebo podniku, využívajícího systém WebMoney Transfer. Jsme nezávislý podnik poskytující služby a nezávisle rozhodujeme o cenách a nabídkách. Podniky využívající systém WebMoney Transfer nedostávají provize ani jiné poplatky za účast na poskytování služeb a nenesou žádnou odpovědnost za naše aktivity.

Certifikace provedená službou WebMoney Transfer potvrzuje pouze kontaktní údaje a potvrzuje identitu. Vykonává se na základě naší žádosti a neznamená to, že jsme nějak spojeni s prodeji operátorů systému WebMoney.
Návrat chybně převedených peněz se provádí pouze na celou částku platby. Pokud služba nemůže být poskytnuta, vrácení peněz proběhne automaticky.


Platba s pomocí Qiwi Wallet


Zákazníci společnosti Unitpay, s.r.o mohou doplnit svůj osobní účet prostřednictvím systému Qiwi Wallet. Poté, co jste provedli platbu uvedeným způsobem, okamžitě doplníte účet a můžete ihned použít finanční prostředky k úhradě služeb.

Jak zaplatit peněženkou v systému Qiwi?

Po otevření stránky výběru způsobu platby, vyberte záložku "Elektronická peněženka", dále Qiwi Wallet. Potom v otevřeném formuláři platby zadejte požadovanou částku vkladu a stiskněte tlačítko zaplatit. Postupujte podle dalších pokynů platebního systému.

Jak zaplatit prostřednictvím terminálů Qiwi?

Po otevření stránky výběru způsobu platby, vyberte záložku "Terminály plateb", dále Qiwi Wallet. Potom v otevřeném formuláři platby zadejte požadovanou částku vkladu a stiskněte tlačítko zaplatit. Postupujte podle dalších pokynů platebního systému.

Jak vrátit chybně převedené prostředky?

K návratu chybně převedených prostředků vyplňte, prosím, formulář dopisu k návratu. Pošlete ověřený notářem originál dopisu poštou na naši adresu nebo jej osobně přivezte do kanceláře.

Pozor!

Uživatel může zaplatit za zboží bez provize: v hotovosti, pokud se výše platby rovná nebo přesahuje 500 rublů, nebo ze zůstatku platebního systému. Je-li výše platby nižší než 500 rublů, při platbě za zboží v hotovosti může být účtována provize ve výši 3%, avšak ne méně než 3 rubly.
Návrat chybně převedených peněz se provádí pouze na celou částku platby. Pokud služba nemůže být poskytnuta, vrácení peněz proběhne automaticky.


Mobilní obchod


Zákazníci společnosti Unitpay, s.r.o mohou doplnit svůj osobní účet prostřednictvím služby "Mobilní platba". Poté, co jste provedli platbu uvedeným způsobem, okamžitě doplníte účet a můžete ihned použít finanční prostředky k úhradě služeb.

Jak provést vklad na svůj účet s pomocí mobilního telefonu?

Po otevření stránky výběru způsobu platby vyberte záložku "Mobilní telefon", dále Vašeho mobilního operátora. Potom ve formuláři platby, který se otevře, zadejte požadovanou částku vkladu a také Vaše telefonní číslo v mezinárodním formátu a stiskněte tlačítko zaplatit. Postupujte podle dalších pokynů platebního systému.

Účastníkům Beeline

Služba je k dispozici pouze pro účastníky – fyzické osoby sítě Beeline.

Služba je k dispozici účastníkům tarifních plánů jakýchkoliv zúčtovacích systému, kromě řady tarifu „Jednoduchá logika“.

Po odepsání nákupní částky by měla na Vašem účtu zůstat částka alespoň 50 rublů (pro účastníky předplaceného systému plateb).

Služba je k dispozici od okamžiku, kdy utratíte 150 rublů za komunikační služby od okamžiku připojení k síti "Beeline".

Při nákupu s pomocí služby "Mobilní obchod" souhlasíte s podmínkami jejího poskytování. Předem si je, prosím, přečtěte: Smlouva-oferta společnosti „VympelCom“, s.r.o.

Veškeré platby při používání služby jsou prováděny v rublech.

Minimální částka jednorázové platby je 0,01 rublů.

Účastníkům Megafon

Služba je k dispozici všem účastníkům „Megafon“, kromě právnických osob a účastníků, kteří jsou obsluhováni podle úvěrového zúčtovacího systému.

Služba nemůže být použita při finanční blokaci čísla.

Po odepsání nákupní částky na Vašem účtu by mělo zůstat alespoň 10 rublů.

Při nákupu s pomocí služby "Mobilní obchod" souhlasíte s podmínkami jejího poskytování. Předem si je, prosím, přečtěte.

Veškeré platby při používání služby jsou prováděny v rublech.

Minimální částka jednorázové platby je 1 rubl.

Účastníkům MTS

Maximální částka jedné platby – nejvíce 14999 rublů;

Počet plateb za den - 5;

Minimální částka jednorázové platby je 10 rublů; *

Maximální výše plateb za den - do 30 000 rublů;

Maximální výše plateb za týden - do 100 000 rublů;

Zůstatek na osobním účtu (minimální zůstatek) - nejméně 40 rublů;

Omezení na nedokončené transakce (v průběhu 15 minut nelze zadat novou žádost, pokud předchozí nebyla zpracována);

Vaše účastnická smlouva s MTS musí být sepsána na fyzickou osobu;

Na Vašem osobním účtu není zákaz používání služby;

Nelze používatt prostředky získané z reklamních akcí, slev, za komunikační služby poskytované společností MTS, slevu na počáteční objem služeb poskytovaných při uzavření smlouvy (nákup sestavy) apod .;

Při nákupu s pomocí služby "Mobilní obchod" souhlasíte s podmínkami jejího poskytování. Předem si je, prosím, přečtěte.

Účastníkům Tele2

Po odepsání nákupní částky na Vašem účtu musí zůstat nejméně 10 rublů (20 rublů – pro účastníky Sankt-Petrohradu a Leningradské oblasti);

Váš tarif by neměl být korporační;

Minimální částka jednorázové platby je 10 eur.

Maximální částka jednorázové platby je 5000 eur.

Maximální počet plateb za den - 5;

Maximální počet plateb za měsíc - 30;

Maximální výše plateb za den - 5000 rublů;

Maximální výše plateb za měsíc - 40000 rublů.

Jak vrátit chybně převedené prostředky?

K návratu chybně převedených prostředků vyplňte, prosím, formulář dopisu k návratu. Pošlete ověřený notářem originál dopisu poštou na naši adresu nebo jej osobně přivezte do kanceláře.

Účastníkům MTS!

Náklady na předání příkazu k vykonání platby jsou 10 rublů a srážejí se ze zůstatku v telefonu okamžitě po úspěšném vykonání platby.
Návrat chybně převedených peněz se provádí pouze na celou částku platby. Pokud služba nemůže být poskytnuta, vrácení peněz proběhne automaticky. Peníze budou připsány na Váš osobní účet v systému UnitPay.